Infaq Sedekah dengan Rutin

Beberapa anjuran bersedekah

1. Menggunakan Harta Sebagai Sarana Mendekatkan Diri kepada Allah

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kapasitasnya. Infak dan sedekah yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan niat baik akan mendekatkan diri kepada Allah.

2. Memberikan dengan Ketulusan Hati

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 273)

Sedekah yang diberikan dengan tulus dan ikhlas diiringi dengan rasa sukacita akan diterima oleh Allah dengan penuh pengetahuan.

3. Infak Sebagai Investasi di Akhirat

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

Ayat ini menggambarkan infak dan sedekah sebagai bentuk pinjaman kepada Allah. Allah akan memberikan balasan yang melimpah di akhirat bagi mereka yang berinfak dengan ikhlas.

4. Berinfak dalam Kebaikan

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Az-Zalzalah [99]: 7)

Meskipun tindakan kebaikan sekecil zarah akan diperhitungkan oleh Allah, infak dan sedekah yang diberikan sebagai bentuk kebaikan akan mendatangkan balasan baik di akhirat.

5. Sedekah Menghapus Dosa

“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 271)

Sedekah yang diberikan dengan rendah hati, tanpa riya’ dapat menghapus sebagian dosa dan mendatangkan pahala.